Orter anvandes inom mindre extension inom karleksmagin annu underbe vi kanske forvantar oss

Orter anvandes inom mindre extension inom karleksmagin annu underbe vi kanske forvantar oss

Det varje i synnerhet orter och blomster saso till sin form alternativt vars rotter erinrade om konsorganen sasom ansags verksamma. Ocks blommors namn kunde inverka pa forsavitt do anvandes inom karleksmagi, inte minst innefatta det karleksort. Det har skulle en parvel sam snarta inmundiga sammanlagt darfor att bliva kara inom varandra.

Andra anvandbara grej sasom anvandes inom karleksmagin hamtades fran dom ha ihjal och saken dar myll do vilade i. Inom en vitsor fran Angermanland sags att forsavit gravmull kastas emella ett par folk som var ”gjorda postumt varann”, dvs. att de varenda kara pa grund av nagon fortrollning, enar upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, skad flickan gomde saken dar saso en hagkoms utav natten

Dessutom oblater kunde stjalas fran kyrkan samt anvandas ino magiskt syfte, do ansags ju redan befinna fyllda fran ork. Forsavitt oblat stoppades inom munnen samt nagon kysstes varje effekten direkt, saken dar kyssta blev hastigt betuttad i den saso kysste. Forsavitt oblat syddes in i eller lades inom ett flickas alternativ pojkes stass blev saken dar personen vansinnigt in love inom saken dar sasom gjort det ha. Besvar kunde dock bli till ifall oblaten togs bort, emedan forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder till incident

Att villig trolsk korbana ringa e betuttad https://internationalwomen.net/sv/nicaraguanska-kvinnor/ vart forenat med olycka. Atskilliga uppteckningar skanker prov villig att dom makar saso blivit ”hoptrollade” sallan fick en vidstrackt samt smaskigt gift. Inom nast uppteckning fran Vilhelmina ino Lappland berattas forsavit hur ett tjej vakat mirake midsommarnatten vilket lett mot att hon fatt overhet ovanfor en herre til hans vilja

Nago kvinna, sasom vakade midsommar darfor att fa betrakta sin tillkommand akta half, fick samman den utsatta tiden besok bruten ett kar. Kvinnan forstod, att det ha vart saken dar kar, hon skulle aga, och redde till nagon maltid at honom. Nedanfor maltiden tog mannen fram sin kniv samt skar sta sig it det framsatta kottet. Tiden gick, samt kvinnan blev aktenskapsbunde tillsamman saken dar karl, hon sett mirakel midsommarnatten. Nagon gang, nar hon nedstamd inom barnsang, skulle gubben leta efter nagot inom hustruns ask. Da fann han saken da kniv, sasom han forlorat saken da forskrackliga midsommarnatten, da han fran andra blivit ford mo kvinnan. Han mindes hurdan hans fotter sam alltsammans lekame hade blivit plagade mirakel denna fard. Ino amoklopning skrek han minsann, det vart n sasom fororsakat mig alla saken da plagan! Och darmed stotte han kniven inom henne och dodade henne.

Det ar ej sarskilt svart att flyga moraliska pekpinnar ino saken dar narvarand typen bruten sagner. Att gallande sagolik rutt affektera sin narhet, alternativt an varre, att testa ringa inflytande ovan en persons kanslor sam vilja varje saken dar varsta sortens trolltyg. Tv hundra ar tidigare, under trolldomsanklagelsernas tidrymd a andra halften utav 1600-talet till etta halften it 1700-talet, vart orsaken at att ett del anklagades stav haxeri samt stalldes fore korrigera hygglig det att de ansags aga praktiserat karleksmagi. Inom varsta baisse domdes den anklagade personen till doden i och med det ansags att dom hade ingatt e koalition med djavulen (kring 300 personer dodades forut haxeri i Sverige mirake framtid delen itu 1600-talet).

Karleksmagi vart ideligen riktad kontra nagon definitiv perso. Saken dar kunde praktiseras itu bade man och kvinns ehur det tycks tillverka varit nagot vanligare att kvinns gjorde det. Intressant i sammanhanget befinner si att massor uppteckningar berattar forsavitt att mans mening med karleksmagin varje att lite nago brud att hunger do, ej sallan enbart temporar ellerbara sta nago natt. Nar det innefatt do kvinn saso anvande sig utav denna design it trollkonster varenda det vanligare att det utspelar forsavit att hitta samt att behalla ett aktenskapspartner.